Felhasználási feltételek

A Social Selling Experts program szabályzata

Az alábbi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg a Social Selling Experts programban való részvétel szabályait, hatókörét és feltételeit.

§ 1. Általános rendelkezések

A program szervezője a Monday Communication Agency Company z o.o. Korlátolt felelősségű társaság (székhelye: Varsó (00-033), Lengyelország, ul. Górskiego 9.) (a továbbiakban: „Szervező”)

A program stratégiai partnere a Dell Sp. z o.o. (székhelye: Varsó (00-189), Lengyelország, ul. Inflancka 4a).

A szabályzat meghatározza a programban való részvétel szabályait, és tartalmazza azokat a részvételi feltételeket, amelyeket a Résztvevő a programhoz való csatlakozáskor elfogad.

§ 2. Részvételi szabályok

A program a Dell Sp. z o.o. kereskedelmi partnerei számára készült, akik részt vesznek a Dell Technologies Partner Programban.
A Social Selling Program olyan partnerek számára indított fejlesztési program, akik lépéseket szeretnének tenni az értékesítés és a marketing részleg digitális átalakítása felé. A program a menedzsmentnek, az értékesítési vezetőknek, valamint az értékesítési, marketing- és HR-osztályoknak szól.

A program 3 pilléren alapul:

Minden modul 5 képzési modult tartalmaz, amelyek a 15-45 perces felvételeket és további képzési anyagokat, például e-bookokat, munkafüzeteket és egyoldalas összefoglalókat tartalmaznak.

A modulok az értékesítők, értékesítési vezetők, marketing szakemberek, belső szakértők, a menedzsment és a HR területén dolgozók számára készültek.

A program résztvevői 3 fejlesztési szinthez kapnak hozzáférést

A képzési modulok egy speciális e-learning platformon lesznek elérhetőek, a www.socialsellingexperts.pl oldalon. Az anyagok eléréséhez a program résztvevőinek regisztrálniuk kell a platformon. A program játékos elemeket is tartalmaz, mint például a jutalmak biztosítása és a cég közösségi média használatával kapcsolatos közös céljainak elismerése. https://sharebee.pl/app-privacy-policy
A program a középfok és a szakérti szintű csomagok részeként a social selling és a közösségi média területén is kijelölt szakértői támogatást biztosít.

§ 4. Szellemi tulajdonjogok

A www.socialsellingexperts.pl weboldalon közzétett valamennyi anyag, beleértve a képzési anyagokat is, a Szolgáltató, a Szolgáltatás igénybe vevői vagy harmadik felek műveihez vagy adatbázisaihoz fűződő szellemi tulajdonjog tárgyát képezik, és azokat a Szerzői és kapcsolódó jogokról szóló törvény, az Adatbázisok védelméről szóló törvény, a Szellemi tulajdonjogokra vonatkozó egyéb törvények és egyéb Lengyelország által is elismert nemzetközi egyezmények védik.

Az Ügyfelek számára tilos az 1. pontban említett anyagok engedélyezett felhasználástól eltérő használata. Különösen tilos, a megengedett felhasználáson túlmenően, ezen anyagok sokszorosítása és más weboldalakon való megosztása vagy harmadik felek számára bármilyen más módon, részben vagy egészben történő hozzáférhetővé tétele. Emellett tilos a Weboldalra való hivatkozások megosztása oly módon, hogy nehéz vagy lehetetlen legyen megismerni az anyagok eredetét, szintén tilos az anyagok sokszorosítása adathordozókon, valamint az ilyen előállított példányok terjesztése és forgalomba hozatala, az anyagok vagy grafikai tervek kiadványainak terjesztése, függetlenül az ilyen típusú terjesztés okától vagy céljától.

§ 5. Személyes adatok

A Programban való részvétellel kapcsolatban az Adatkezelő a Programon keresztül kínált egyedi szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben gyűjt személyes adatokat.
Az Adatkezelő által gyűjtött adatok kategóriái a következők: név, vezetéknév, vállalat vagy szervezet neve, a vállalatnál vagy szervezetnél betöltött munkakör és beosztás, a vállalatnál vagy szervezetnél ellátott felelősségi kör, a vállalatnál vagy szervezetnél foglalkoztatottak száma, e-mail-cím, levelezési cím, telefonszám, azonosító, IP-cím. Demográfiai információk, például érdeklődési kör és preferenciák, valamint a cookie-kon keresztül gyűjtött információk, beleértve a Felhasználó tevékenységére vonatkozó adatokat is.
A program résztvevőjének jogai: az adattartalomhoz való hozzáférés, valamint az adatok helyesbítésének, törlésének, illetve az adatkezelés korlátozásának kérése, az adattovábbításhoz való jog és az adatkezelés elleni tiltakozás joga, továbbá a lengyel Személyes Adatok Védelmi Hivatalának (PUODO) elnökéhez való panasz benyújtásának joga. Ami a Felhasználó adatainak hozzájárulás alapján történő feldolgozását illeti, a hozzájárulás bármikor visszavonható anélkül, hogy a hozzájárulás visszavonásáig a feldolgozás jogszerűségét befolyásolná.
A Résztvevők jogaik gyakorlása érdekében a kontakt@socialsellingexperts.pl e-mail-címen keresztül vagy írásban a következő címre küldött levélben fordulhatnak az Adatkezelőhöz: Monday Agencja Komunikacji Sp. z o.o. Sp. k. ul. Górskiego 9, 00-033, Varsó, Lengyelország.

§ 6. Záró rendelkezések
A programhoz való csatlakozással a Résztvevő teljes mértékben elfogadja a szabályzatot. A Résztvevő vállalja, hogy betartja az ott meghatározott szabályokat, valamint megerősíti, hogy megfelel minden olyan feltételnek, amely a programban való részvételre jogosulttá teszi.
A jelen szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a lengyel jog rendelkezései alkalmazandók.