Adatvédelmi szabályzat

A SOCIAL SELLING EXPERTS WEBOLDAL ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A Social Selling Experts weboldal (beleértve a www.socialsellingexperts.pl oldalt is) felhasználói adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Ebben a dokumentumban a Social Selling Experts weboldalát használó felhasználókra vonatkozó információk gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának irányelveire és módjára vonatkozó információkat gyűjtöttük össze.

MEGHATÁROZÁSOK

Adatkezelő:
Monday Agencja Komunikacji Sp. z o.o. Sp. k., székhely: ul. Górskiego 9, 00-033 Varsó, Lengyelország. Cégjegyzékszám: KRS 0000472005, NIP 9512193202, bejegyezve a Varsó főváros kerületi bírósága által vezetett vállalkozói nyilvántartásba, az Országos Bírósági Nyilvántartás 12. kereskedelmi osztályán

Személyes adat: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható egy vagy több, a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását meghatározó tényező révén, beleértve az általa használt eszköz IP-címét, a helymeghatározási adatokat, az internetes azonosítót, valamint a cookie-k és más hasonló technológiák segítségével gyűjtött információkat.
Szabályzat: a jelen Adatvédelmi szabályzat.
GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
Weboldal: az Adatkezelő által közzétett tematikus weboldal, amelyre ez a szabályzat vonatkozik, és amely a következő címen érhető el: www.transformation-experts.pl.
Felhasználó: bármely természetes személy, aki a Weboldalt meglátogatja, vagy a Weboldalon elérhetővé tett egy vagy több szolgáltatást vagy funkciót használja.

ADATKEZELÉS A FELHASZNÁLÓK WEBOLDALT HASZNÁLATA SORÁN

A Felhasználó weboldalhasználatával kapcsolatban az Adatkezelő a Weboldalon kínált egyes szolgáltatásokhoz vagy a Weboldal funkcióinak elérhetőségéhez szükséges mértékben gyűjt személyes adatokat és információkat a Felhasználó Weboldalon végzett tevékenységéről.
Az Adatkezelő által gyűjtött adatok kategóriái a következők: név, vezetéknév, vállalat vagy szervezet neve, a vállalatnál vagy cégnél betöltött munkakör és beosztás, a vállalatnál vagy szervezetnél ellátott felelősségi kör, a vállalatnál vagy szervezetnél foglalkoztatottak száma, e-mail-cím, levelezési cím, telefonszám, azonosító, IP-cím. Demográfiai információkat, (például érdeklődési kör és preferenciák), valamint a cookie-kon keresztül gyűjtött információkat, beleértve a Felhasználó weboldalon végzett tevékenységére vonatkozó adatokat is gyűjt az Adatkezelő.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a Felhasználók összegyűjtött személyes adatainak feldolgozására és a Weboldal használatával kapcsolatos adatok feldolgozására vonatkozó szabályokat és adatkezelési célokat.

A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJAI ÉS JOGALAPJA

A felhasználók személyes adatainak feldolgozása a weboldal használatával kapcsolatban.
A Weboldalt használó Felhasználók személyes adatait (beleértve az IP-címet vagy más azonosítókat és a cookie-k által gyűjtött információkat) az Adatkezelő kezeli: az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalon keresztül elektronikus szolgáltatásokat nyújthasson úgy, hogy az Adatkezelő a Felhasználók számára a Weboldalon található tartalmakat, szolgáltatásokat vagy funkciókat biztosítsa, beleértve a képzésben, webinárokon és egyebekben való részvételt (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja). Emellett analitikai és statisztikai célokra használja fel, amikor az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, a Felhasználók tevékenységének, valamint preferenciáinak elemzése érdekében, a funkciók és a nyújtott szolgáltatások javítása, valamint a Weboldal működésének és karbantartásának javítása érdekében (GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) és f) pontja). Továbbá az adatkezelés célja a követelések esetleges megállapítása, kivizsgálása vagy az azokkal szembeni védekezés érdekében, azaz amikor az adatkezelés az Adatkezelő jogainak védelméhez fűződő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).
Az adatokat az Adatkezelő tárolja a Felhasználó hozzájárulása alapján az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól való tájékoztatás, valamint a Weboldal Felhasználóival kapcsolatos kereskedelmi információk és marketingtevékenységek irányítása céljából, technológiai eszközökkel, többek között elektronikus úton és telefonon keresztül (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja).
A Felhasználónak a Weboldalon végzett tevékenységét, beleértve a személyes adatait is, a rendszer naplózza. Az így gyűjtött információkat az Adatkezelő elsősorban a szolgáltatások nyújtásával és a Weboldal funkcióinak megosztásával kapcsolatos célok érdekében dolgozza fel.
Az Adatkezelő ezeket az adatokat technikai és adminisztratív célokból, az informatikai rendszer biztonságának és kezelésének biztosítása érdekében, valamint elemzési és statisztikai célokból is feldolgozza, ami jogos érdekének érvényesítését jelenti (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).

Személyes adatok feldolgozása a Felhasználók kapcsolatfelvételi űrlapjain megadott adataival kapcsolatban
A Felhasználó a Weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapok segítségével léphet kapcsolatba az Adatkezelővel. A kapcsolatfelvételi űrlap használata megköveteli a Felhasználóval való kapcsolatfelvételhez és a kérdés megválaszolásához vagy a kérés elbírálásához szükséges alapvető személyes adatok megadását.
A Felhasználó ezen felül bármilyen adatot megadhat, ha úgy ítéli meg, hogy az gyorsítja a kapcsolatfelvételt vagy a kérés kezelését.
A kötelezőnek jelölt Személyes adatokat a megkeresés elfogadásához és kezeléséhez meg kell adni, és ennek elmulasztása esetén a megkeresés nem kiszolgálható. A többi adat megadása önkéntes.

A személyes adatok feldolgozása:

 • a feladó azonosítása és a megadott űrlapon keresztül küldött megkeresés kiszolgálása céljából, amely az Adatkezelő jogos érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja);
 • analitikai és statisztikai célokra, amely az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, a Felhasználók által a Weboldalon keresztül benyújtott megkeresések statisztikáinak vezetése a Weboldal működésének, valamint termékeinek és szolgáltatásainak javítása érdekében. (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja)

A hírlevélre való feliratkozással és küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás
Az Adatkezelő elektronikus úton nyújtja a hírlevél-szolgáltatást, amelyet azoknak küld el, akik e célból megadták e-mail-címüket. A hírlevél szolgáltatás nyújtásához szükséges az e-mail cím megadása, ennek hiányában a hírlevél nem küldhető el.

A személyes adatok feldolgozása:

 • a hírlevél küldése érdekében (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja);
 • a Felhasználó hozzájárulása alapján az Adatkezelő termékeiről és szolgáltatásairól való tájékoztatás, – valamint a Weboldal Felhasználóival kapcsolatos kereskedelmi információk és marketingtevékenységek irányítása technológiai eszközökkel, többek között e-mailen és telefonon keresztül (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja);
 • analitikai és statisztikai célokra, amely szükséges az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez, a Felhasználók weboldalon végzett tevékenységének elemzéséhez, az alkalmazott funkciók javítása érdekében (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja);
 • a követelések meghatározása, kivizsgálása vagy az azokkal szembeni védekezés érdekében – a feldolgozás jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja);

COOKIE-K ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK
A cookie-fájlok (más néven sütik) informatikai adatok, különösen szöveges fájlok, amelyeket a Felhasználó eszközeire telepítenek a Weboldal használata során. A cookie-k általában tartalmazzák annak a weboldalnak a nevét, ahonnan származnak, a Felhasználó készülékén való tárolásuk idejét és egyedi számukat.
A jelen Szabályzatban a cookie-kra vonatkozó információk más hasonló technológiákra is vonatkoznak, amelyeket a Felhasználó a Weboldal használata során használhat.

A weboldalon cookie-kat használunk a következő célokra:
a) a Weboldalnak a Felhasználó preferenciáihoz való igazítása és a Weboldal használatának optimalizálása. A cookie-k lehetővé teszik különösen a Felhasználó eszközének felismerését és a Weboldal megfelelő, az egyéni igényeknek megfelelő megjelenítését,
b) olyan statisztikák készítése, amelyek segítenek a Weboldal Adatkezelőjének megérteni, hogyan használják a Felhasználók a Weboldalt, és lehetővé teszi a Weboldal tartalmának, működésének és szerkezetének javítását;
c) a Felhasználó munkamenetének fenntartása a Weboldalra történő bejelentkezés után, amelynek köszönhetően a Felhasználónak nem kell a Weboldal minden egyes aloldalán bejelentkeznie;
d) személyre szabott reklámtartalom biztosítása a Felhasználó számára.

Szolgáltatási cookie-k
Az Adatkezelő úgynevezett szolgáltatási cookie-kat használ annak érdekében, hogy a Felhasználó számára elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat teljesítsen és javítsa ezen szolgáltatások minőségét.
Ennek érdekében az Adatkezelő és a számára analitikai és statisztikai szolgáltatásokat nyújtó más szervezetek cookie-kat használnak azáltal, hogy információkat tárolnak, vagy hozzáférnek a Felhasználó készülékén (számítógép, telefon stb.) már tárolt információkhoz. Az e célra használt cookie-k a következők:

 • a Felhasználó által a munkamenet során megadott adatokat (munkamenet-azonosító) tartalmazó cookie-k (userinputcookies);
 • a hitelesítési cookie-kat olyan szolgáltatásoknál használják, amelyek a munkamenet időtartamára hitelesítést igényelnek (authenticationcookies);
 • biztonságot szolgáló cookie-k a hitelesítés során elkövetett csalások felderítésére (usercentricsecuritycookies);
 • a multimédia-lejátszók (pl. Flash Player cookie-k) munkamenet-cookie-jai a munkamenet időtartamára (multimedia playersessioncookies);
 • állandó cookie-k a felhasználói felület személyre szabásához a munkamenet időtartamára vagy hosszabb időre (userinterfacecustomizationcookies),
 • olyan cookie-k, amelyek lehetővé teszik a Weboldal forgalmának nyomon követését, azaz az adatelemzést, beleértve a következő cookie-kat is:
 • LinkedIn Insight Tag – a Weboldal közönségének tanulmányozására és a Weboldal Felhasználók általi használatának elemzésére, valamint statisztikák és riportok készítésére szolgál ezen a területen,
 • Facebook Pixel – a Weboldal közönségének tesztelésére és a Weboldal Felhasználók általi használatának elemzésére, valamint statisztikák és jelentések készítésére szolgál ezen a területen,
 • Google Analytics – annak elemzésére, hogy a Felhasználó hogyan használja a Weboldalt, valamint az ezzel kapcsolatos statisztikák és jelentések készítésére,
 • Google Tag Manager – annak elemzésére, hogy a Felhasználó hogyan használja a Weboldalt, valamint az ezzel kapcsolatos statisztikák és jelentések készítésére.

Marketingcookie-k
Az adatkezelő marketingcélokra is használhat cookie-kat, hogy személyre szabott hirdetésekkel célozza a Felhasználókat. Ebből a célból az Adatkezelő feldolgozhatja a Felhasználó technológiai eszközein (számítógép, telefon) tárolt információkat. A cookie-k és az általuk gyűjtött adatok felhasználhatók, különösen az Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítésére.

Cookie-k törlése
A legtöbb esetben a webböngésző alapértelmezés szerint lehetővé teszi a cookie-k mentését és tárolását a Felhasználó készülékén. A Felhasználó az általa használt webböngészőben bármikor megváltoztathatja a cookie-beállításokat. Ezek a beállítások megváltoztathatók, különösen úgy, hogy a webböngésző beállításaiban blokkolja a cookie-k automatikus kezelését, vagy a böngésző minden alkalommal tájékoztatja a Felhasználót, amikor egy weboldal cookie-t helyez el az eszközön. A cookie-k kezelésének lehetőségeiről és módszereiről részletes információ a szoftver (webböngésző) beállításaiban található. A böngésző alapértelmezett cookie-beállításai szerint a cookie-k a felhasználó készülékén mentődnek, így az Adatkezelő feldolgozhatja a Felhasználó készülékén található információkat. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k teljes blokkolása megakadályozhatja a Weboldal teljes funkcionalitásának használatát.
Az alábbiakban olyan forrásokat ismertetünk, amelyek leírják, hogy a legnépszerűbb webböngészők beállításai segítségével hogyan lehet meghatározni a cookie-k tárolásának vagy elérésének feltételeit.

Firefox
Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés időtartama attól függ, hogy a Felhasználó személyes adatait milyen célból kezeli.
Az adatok feldolgozása általában a Weboldal használatának időtartamára (és annak befejezése után az esetleges követelések elévülési idejére) történik, amíg az adatkezeléssel szemben nem tiltakoznak, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, vagy amíg az adatkezeléshez adott hozzájárulást vissza nem vonják, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
Az adatkezelési időszak meghosszabbítható, ha az adatkezelés az esetleges követelések megállapításához, kivizsgálásához vagy az azokkal szembeni védekezéshez szükséges, és ezen időszakot követően csak akkor és olyan mértékben hosszabbítható meg, amilyen mértékben azt a törvény előírja. Az adatkezelési időszak lejártát követően az adatokat visszafordíthatatlanul törlik, többek között úgy, hogy az Adatkezelő anonimizálja őket.

A FELHASZNÁLÓ JOGAI A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

A Weboldal Felhasználójának jogai: az adattartalomhoz való hozzáférés, valamint az adatok helyesbítésének, törlésének, illetve az adatkezelés korlátozásának kérése, az adattovábbításhoz való jog és az adatkezelés elleni tiltakozás joga, továbbá a lengyel Személyes Adatok Védelmi Hivatalának (PUODO) elnökéhez való panasz benyújtásának joga. Amennyiben a Felhasználó adatait hozzájárulás alapján dolgozzák fel, a hozzájárulás bármikor visszavonható anélkül, hogy a hozzájárulás visszavonásáig a feldolgozás jogszerűségét befolyásolná. A Felhasználók jogaik gyakorlása érdekében a kontakt@socialsellingexperts.pl e-mail-címen keresztül vagy írásban a következő címre küldött levélben fordulhatnak az Adatkezelőhöz: Monday Agencja Komunikacji Sp. z o.o. Sp. k. ul. Górskiego 9, 00-033, Varsó, Lengyelország.

A MARKETINGCÉLÚ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁS JOGA

A felhasználónak joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezeléshez adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelés jogszerűségét, amely a hozzájárulás visszavonásáig folytatódik. A személyes adatok marketingcélú feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása érdekében, kérjük, lépjen kapcsolatba a fent leírtak szerint az Adatkezelővel.

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

A Felhasználók személyes adatait az Adatkezelő külső szervezetek – a Weboldal és a Weboldal fenntartásához használt informatikai rendszerek karbantartásáért felelős beszállítók, olyan szervezetek, például alvállalkozók, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak az Adatkezelőnek, és amelyek végrehajtása a Felhasználók személyes adatainak feldolgozásával jár (pl. marketingügynökségek a marketingszolgáltatások területén), az Adatkezelőhöz kapcsolódó szervezetek és szervezetek, beleértve a csoporthoz tartozó vállalatokat is – számára hozzáférhetővé teheti.
A Felhasználó hozzájárulása esetén a Felhasználó adatai más szervezetek számára is hozzáférhetővé tehetők saját céljaikra, beleértve a marketing célú felhasználást is.
Az Adatkezelő megfelelő jogi alapon és az alkalmazandó joggal összhangban a Felhasználó személyes adatait az olyan illetékes hatóságoknak vagy harmadik feleknek is átadhatja, akik ilyen jellegű információk iránt kérelmet nyújtanak be.

SZEMÉLYES ADATOK AUTOMATIZÁLT FELDOLGOZÁSA
A Felhasználók személyes adatait automatizált módon, többek között profilalkotás formájában dolgozzák fel. Az automatizált döntéshozatal olyan tényezők értékelésének elvein alapul, mint például: érdeklődési kör, preferenciák, elhelyezkedés. Ennek eredményeként a Weboldalon személyre szabott tartalmak és hirdetések jelennek meg.

SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA
Az Adatkezelő folyamatosan figyelemmel kíséri a Felhasználók személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kockázatokat, hogy a személyes adatok feldolgozása biztonságos módon, megfelelő biztonsági intézkedésekkel védve történjen, biztosítva, hogy csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá az adatokhoz, és csak olyan mértékben, amennyire az az általuk végzett feladatok miatt szükséges.
Az Adatkezelő gondoskodik arról is, hogy alvállalkozói és más, a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatban vele együttműködő szervezetek minden esetben garantálják a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazását, amikor a Felhasználók személyes adatait az Adatkezelő nevében kezelik.

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ADATKEZELŐVEL

A Felhasználók az alábbi e-mail-címen keresztül léphetnek kapcsolatba az Adatkezelővel: kontaktak@socialsellingexperts.pl vagy írásban a következő címen: Monday Agencja Komunikacji sp.z o.o. spk. ul. Górskiego 9, 00-033 Varsó, Lengyelország.