Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU SITE-UL SOCIAL SELLING EXPERTS

Protecția vieții private a utilizatorilor site-ului Social Selling Experts (inclusiv www.socialsellingexperts.pl) este foarte importantă pentru noi. În prezentul document, am colectat informații cu privire la politicile și metoda de colectare, procesare și utilizare a informațiilor despre utilizatorii care utilizează site-ul Social Selling Experts.

DEFINIȚII

Administrator:
Monday Agencja Komunikacji Sp. z o.o. Sp. k. cu sediul social în Varșovia la ul. Górskiego 9, 00-033, Varșovia, înregistrată la registrul antreprenorilor menținut de Tribunalul districtual din capitala orașului Varșovia, în Varșovia, Secția a XII-a Comercială a Registrului Național al Magistraturii, sub numărul KRS 0000472005, NIP 9512193202
Date cu caracter personal: toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă prin unul sau mai mulți factori specifici care determină identitatea fizică, fiziologică, genetică, mintală, economică, culturală sau socială a unei persoane fizice, inclusiv numărul IP al dispozitivului, datele de localizare, identificatorul de internet și informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie și al altor tehnologii similare.
Politica: prezenta Politică de confidențialitate.
RGPD: Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Site: un site tematic publicat de Administrator, căruia i se aplică prezenta Politică, disponibil la adresa: www.transformation-experts.pl.
Utilizator: orice persoană fizică care vizitează site-ul web sau utilizează unul sau mai multe servicii sau caracteristici puse la dispoziție pe site-ul web.

PRELUCRAREA DATELOR ATUNCI CÂND UTILIZATORII UTILIZEAZĂ SITE-UL WEB

În legătură cu utilizarea de către Utilizator a site-ului web, Administratorul colectează date cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru a furniza servicii individuale oferite pe site-ul web sau pentru a pune la dispoziție caracteristicile site-ului web, precum și informații despre activitatea Utilizatorului pe site-ul web.
Categoriile de date colectate de către Administrator includ: prenumele, numele, denumirea companiei sau organizației, postul ocupat în cadrul companiei sau organizației și funcția acestuia, gradul de responsabilitate în cadrul companiei sau organizației, numărul de persoane angajate de către companie sau organizație, adresa de e-mail, adresa de corespondență, numărul de telefon, identificatorul, IP-ul.
Pot fi colectate, de asemenea, informații demografice, cum ar fi interesele și preferințele, precum și informații colectate prin intermediul modulelor cookie, inclusiv date privind activitatea Utilizatorului pe site-ul web.
Mai jos prezentăm regulile detaliate și motivele pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate de utilizatori și prelucrarea acestora în legătură cu utilizarea site-ului web.

OBIECTIVELE ȘI TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PE SITE-UL WEB

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului web
Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor care utilizează site-ul web (inclusiv adresa IP sau alți identificatori și informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie) sunt prelucrate de către Administrator:
pentru a permite Administratorului să furnizeze servicii prin intermediul site-ului web prin mijloace electronice, în măsura în care Administratorul oferă Utilizatorilor conținut, servicii sau funcții găsite pe site-ul web, inclusiv participarea la cursuri de formare, seminarii web și altele. (Articolul 6 (1) (b) din RGPD),
în scopuri analitice și statistice, atunci când prelucrarea este necesară pentru punerea în aplicare a interesului legitim al Administratorului în cadrul efectuării unei analize a activității Utilizatorilor, precum și a preferințelor acestora, cu scopul de a îmbunătăți funcțiile și serviciile furnizate și pentru a îmbunătăți funcționarea site-ului web și întreținerea acestuia (Articolul 6 (1) (b) din RGPD) .f RGPD);
în vederea stabilirii, investigării sau apărării împotriva reclamațiilor, adică atunci când prelucrarea este necesară pentru punerea în aplicare a interesului legitim al Administratorului în ceea ce privește protecția drepturilor sale (Articolul 6 (1) (f) din RGPD);
pe baza consimțământului Utilizatorului în scopul informării cu privire la produsele și serviciile Administratorului, precum și pentru a direcționa informații comerciale și a desfășura activități de marketing cu privire la Utilizatorii site-ului web prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, inclusiv prin mijloace electronice și prin telefon (Articolul 6 (1) (a) din RGPD).
Activitatea Utilizatorului pe site-ul web, inclusiv datele sale personale, se înregistrează în jurnalele de sistem. Informațiile colectate în acest mod sunt prelucrate de către Administrator, în primul rând în scopuri legate de furnizarea de servicii și partajarea funcțiilor de pe site-ul web.
De asemenea, administratorul prelucrează aceste date în scopuri tehnice și administrative, pentru a asigura securitatea sistemului IT și gestionarea acestuia, precum și în scopuri analitice și statistice, adică executarea interesului legitim al acestora (Articolul 6 (1) (f) din RGPD).

Prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea de către Utilizatori a formularelor de contact
Utilizatorul poate contacta Administratorul prin intermediul formularelor de contact de pe site-ul web. Utilizarea formularului de contact necesită furnizarea datelor personale de bază necesare pentru a contacta Utilizatorul și pentru a răspunde la întrebare sau pentru a lua în considerare trimiterea.
Utilizatorul poate furniza în plus orice date, în cazul în care consideră că acestea vor îmbunătăți contactul sau tratarea cererii.
Furnizarea datelor cu caracter personal care sunt marcate ca fiind obligatorii este necesară pentru a accepta și a trata cererea, iar nerespectarea acestui lucru duce la imposibilitatea de a răspunde solicitării. Furnizarea altor date este voluntară.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate:

în vederea identificării expeditorului și a soluționării cererii de informații trimise prin intermediul formularului furnizat, ceea ce reprezintă interesul legitim al Administratorului (Articolul 6 (1) (f) din RGPD);
în scopuri analitice și statistice, care sunt necesare pentru punerea în aplicare a interesului legitim al Administratorului, care constă în păstrarea statisticilor privind cererile de informații trimise de Utilizatori prin intermediul site-ului web pentru a îmbunătăți funcționarea acestuia, precum și produsele și serviciile acestuia. Articolul 6 (1) (f) din RGPD)

Prelucrarea datelor în legătură cu comandarea și trimiterea buletinului informativ
Administratorul furnizează serviciul de buletin informativ prin mijloace electronice, care este trimis persoanelor care și-au furnizat adresa de e-mail în acest scop. Furnizarea de date sub forma unei adrese de e-mail este necesară pentru a furniza serviciul de buletin informativ, iar lipsa acesteia duce la imposibilitatea de a-l trimite.

Date personale prelucrate:

pentru a trimite buletinul informativ (Articolul 6 (1) (b) din GDPR);
pe baza consimțământului Utilizatorului, pentru a informa cu privire la produsele și serviciile Administratorului, precum și pentru a direcționa informații comerciale și pentru a desfășura activități de marketing cu privire la Utilizatorii Site-ului prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, inclusiv prin mijloace electronice și prin telefon (Articolul 6 (1) (a) din GDPR);
în scopuri analitice și statistice, care sunt necesare pentru punerea în aplicare a interesului legitim al Administratorului de a analiza activitatea utilizatorilor pe site-ul web pentru a îmbunătăți funcțiile utilizate; (Articolul 6 (1) (f) din RGPD);
în vederea stabilirii, investigării sau apărării împotriva reclamațiilor – temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim al Administratorului (Articolul 6 (1) (f) din RGPD);

MODULE COOKIE ȘI TEHNOLOGII SIMILARE
Fișierele cookie (așa-numitele cookie-uri) sunt date IT, în special fișiere text instalate pe dispozitivele utilizatorului atunci când utilizează site-ul web. De obicei, modulele cookie conțin numele domeniului site-ului web din care provin, perioada de stocare a acestora pe dispozitivul final al Utilizatorului și numărul lor unic.
În cadrul acestei Politici, informațiile referitoare la modulele cookie se aplică și altor tehnologii similare care pot fi utilizate atunci când Utilizatorul utilizează site-ul web.

Modulele cookie sunt utilizate pe site-ul web în scopul:

a) adaptarea site-ului la preferințele Utilizatorului și optimizarea utilizării site-ului. În special, modulele cookie fac posibilă recunoașterea dispozitivului utilizatorului și afișarea corespunzătoare a site-ului web în funcție de nevoile sale individuale,
b) crearea de statistici care ajută Administratorul site-ului să înțeleagă modul în care Utilizatorii utilizează site-ul , ceea ce permite îmbunătățirea conținutului, funcției și structurii acestuia;
c) menținerea sesiunii Utilizatorului după conectarea la site, datorită căreia Utilizatorul nu trebuie să se conecteze la fiecare subpagină a site-ului;
d) furnizarea de conținut publicitar personalizat pentru Utilizator.

Module cookie de servicii
Administratorul utilizează așa-numitele module cookie de serviciu pentru a furniza Utilizatorului serviciile furnizate în format electronic și pentru a îmbunătăți calitatea acestor servicii.
Prin urmare, Administratorul și alte entități care le furnizează servicii analitice și statistice utilizează module cookie prin stocarea de informații sau accesarea informațiilor care sunt deja stocate în dispozitivul final al utilizatorului (computer, telefon etc.). Modulele cookie utilizate în acest scop includ:
module cookie care conțin date introduse de Utilizator (identificator de sesiune) în timpul sesiunii (userinputcookies);
modulele cookie de autentificare sunt utilizate pentru serviciile care necesită autentificare pe durata sesiunii (authenticationcookies);
module cookie pentru a asigura securitatea, de exemplu, pentru detectarea fraudelor în timpul autentificării (usercentricsecuritycookies);
module cookie de sesiune pentru playerele multimedia (de exemplu, cookie-uri flash player) pe durata sesiunii (multimedia playersessioncookies);
module cookie permanente pentru personalizarea interfeței Utilizatorului pe durata sesiunii sau pe o perioadă mai lungă de timp (userinterfacecustomizationcookies),
module cookie care permit monitorizarea traficului pe site-ul web, adică analiza datelor, inclusiv cookie-uri:
LinkedIn Insight Tag – utilizat pentru a studia audiența site-ului și pentru a analiza modul în care Utilizatorii utilizează site-ul și pentru a crea statistici și rapoarte în acest domeniu,
Facebook Pixel – utilizat pentru a testa audiența site-ului și pentru a analiza modul în care Utilizatorii utilizează site-ul web și a crea statistici și rapoarte în acest domeniu,
Google Analytics – utilizat pentru a analiza modul în care Utilizatorul utilizează site-ul și pentru a crea statistici și rapoarte în acest sens,
Google Tag Manager – utilizat pentru a analiza modul în care Utilizatorul utilizează site-ul și pentru a crea statistici și rapoarte în acest sens.

Module cookie de marketing
Administratorul poate folosi, de asemenea, module cookie în scopuri de marketing cu scopul de a utiliza reclame personalizate pentru a se adresa Utilizatorilor. În acest scop, Administratorul poate prelucra informațiile stocate în dispozitivul final de telecomunicații al Utilizatorului (computer, telefon). Modulele cookie și datele colectate prin intermediul acestora se pot utiliza în special pentru a promova produsele și serviciile Administratorului.

Ștergerea modulelor cookie
În majoritatea cazurilor, browserul web permite în mod implicit salvarea și stocarea cookie-urilor pe dispozitivul final al Utilizatorului. Utilizatorul poate modifica în orice moment setările cookie-urilor în browserul web pe care îl utilizează. Aceste setări pot fi modificate, în special pentru a bloca gestionarea automată a modulelor cookie în setările browserului web sau pentru a informa că acestea sunt plasate de fiecare dată pe dispozitiv. Informații detaliate cu privire la posibilitățile și metodele de gestionare a cookie-urilor sunt disponibile în setările software-ului (browser-ul web). Păstrarea setărilor implicite ale modulelor cookie în browser înseamnă că acestea vor fi salvate pe dispozitivul final al Utilizatorului, permițând astfel Administratorului să proceseze informațiile conținute în dispozitivul final al Utilizatorului. Vă rugăm să rețineți că blocarea completă a modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați toate funcțiile site-ului web.
Mai jos găsiți linkuri către resurse care arată cum să specificați condițiile de stocare sau de accesare a modulelor cookie utilizând setările celor mai populare browsere web.

Firefox
Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari

PERIOADA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Perioada de prelucrare a datelor de către Administrator depinde de scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale Utilizatorului.
De regulă, datele sunt prelucrate pe durata utilizării site-ului (și, după finalizarea acesteia, pentru perioada de prescripție a oricăror posibile reclamații) până la depunerea unei obiecții efective la prelucrarea datelor, în cazurile în care temeiul juridic al prelucrării datelor este interesul legitim al Administratorului, sau până la retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor, în cazurile în care temeiul juridic al prelucrării acestora este consimțământul.
Perioada de prelucrare a datelor poate fi prelungită în cazul în care prelucrarea este necesară pentru determinarea, investigarea sau apărarea împotriva unor posibile reclamații, iar după această perioadă, numai dacă și în măsura în care acest lucru va fi necesar prin lege. După expirarea perioadei de prelucrare, datele sunt șterse în mod ireversibil, inclusiv prin anonimizarea lor de către Administrator.

DREPTURILE UTILIZATORULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Utilizatorul site-ului are dreptul: de a accesa datele și de a solicita corectarea, ștergerea, restricționarea prelucrării, dreptul de a transfera datele și dreptul de a se opune prelucrării datelor, precum și dreptul de a depune o plângere la președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal (PUODO). În măsura în care datele Utilizatorului sunt prelucrate pe baza consimțământului, acesta poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării până la retragerea consimțământului. Drepturile Utilizatorilor pot fi utilizate prin contactarea Administratorului prin intermediul adresei de e-mail kontakt@socialsellingexperts.pl sau în scris la the Monday Agencja Komunikacji Sp. z o.o. Sp. k. ul. Górskiego 9, 00-033, Varșovia adresa.

DREPTUL DE A SE OPUNE PRELUCRĂRII DATELOR ÎN SCOPURI DE MARKETING

Utilizatorul are dreptul de a-și retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor sale în scopuri de marketing direct. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării, care este efectuată până la retragerea consimțământului. Pentru a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, vă rugăm să contactați Administratorul, așa cum este descris mai sus.

DESTINATARII DATELOR

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pot fi făcute accesibile de către Administrator unor entități externe – furnizori responsabili de întreținerea site-ului și a sistemelor informatice utilizate pentru întreținerea acestuia, entități precum subcontractanții care furnizează servicii Administratorului și a căror implementare implică prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor (de exemplu, agenții de marketing în domeniul serviciilor de marketing), entități și entități legate de Administrator, inclusiv companii din grupul de capital al acestuia.
În cazul în care se obține consimțământul Utilizatorului, datele acestuia pot fi, de asemenea, puse la dispoziția altor entități în scopuri proprii, inclusiv în scopuri de marketing.
De asemenea, Administratorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale Utilizatorului autorităților relevante sau terților care depun o cerere pentru astfel de informații, în baza unui temei juridic adecvat și în conformitate cu legislația aplicabilă.

PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi prelucrate într-o manieră automatizată, inclusiv sub formă de profilare. Procesul decizional automatizat se va baza pe principiile de evaluare a unor factori precum: interese, preferințe, locație. Rezultatul unei astfel de prelucrări va fi afișarea de conținut și reclame personalizate pe site.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Administratorul monitorizează în permanență riscul legat de prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, astfel încât datele cu caracter personal să fie prelucrate într-un mod sigur, să fie protejate prin măsuri de securitate adecvate, cu asigurarea că numai persoanele autorizate au acces la date și numai în măsura în care acest lucru este necesar din cauza sarcinilor pe care le îndeplinesc.
Administratorul se asigură, de asemenea, că subcontractanții săi și alte entități care cooperează cu aceștia, în legătură cu operarea site-ului, garantează utilizarea unor măsuri de securitate adecvate în fiecare caz în care prelucrează datele personale ale Utilizatorilor în numele Administratorului.

CONTACTAREA ADMINISTRATORULUI

Utilizatorii pot contacta Administratorul prin intermediul adresei de e-mail:kontaktak@socialsellingexperts.pl sau în scris, la adresa: Monday Agencja Komunikacji sp.z o.o. spk. ul. Górskiego 9, 00-033 Varșovia.