Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO SOCIAL SELLING EXPERTS

Ochrona prywatności użytkowników serwisu internetowego Social Selling Experts (w tym www.socialsellingexperts.pl) jest dla nas bardzo ważna. W niniejszym dokumencie zebraliśmy informacje dotyczące zasad oraz sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu internetowego Social Selling Experts.

DEFINICJE

Administrator:
Monday Agencja Komunikacji Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 9, 00-033, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000472005, NIP 9512193202
Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka: niniejsza Polityka prywatności.
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis: wydawany przez Administratora tematyczny serwis internetowy, do którego stosuje się niniejsza Polityka, dostępny pod adresem: www.transformation-experts.pl.
Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie lub udostępnienia funkcjonalności Serwisu, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
Kategorie danych zbieranych przez Administratora obejmują: imię, nazwisko, nazwę firmy lub organizacji, stanowisko w firmie lub organizacji oraz jego poziom, zakres odpowiedzialności w firmie lub organizacji, liczbę osób, które zatrudnia firma lub organizacja, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, identyfikator, IP. Gromadzone mogą być także informacje demograficzne takie jak zainteresowania i preferencje, a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, w tym dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników zbieranych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu
Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu (w tym także adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia za pośrednictwem Serwisu usług drogą elektroniczną w zakresie, w jakim Administrator udostępnia Użytkownikom treści, usługi lub funkcjonalności zawarte w Serwisie, w tym także w celu udziału w szkoleniach, webinariach i in. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu analizy aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, poprawy funkcjonalności Serwisu i jego utrzymania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • na podstawie zgody Użytkownika w celu informowania o produktach, usługach Administratora oraz kierowania informacji handlowych i prowadzenia w tym zakresie działań marketingowych względem Użytkowników Serwisu za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w tym elektronicznie oraz telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zgromadzone w ten sposób informacje przetwarzane są przez Administratora przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług i udostępnianiem funkcjonalności w ramach Serwisu. Administrator przetwarzają również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi realizację ich prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie Danych osobowych z związku z korzystaniem przez Użytkowników z formularzy kontaktowych
Użytkownik może kontaktować się z Administratorem przy wykorzystaniu formularzy kontaktowych w ramach Serwisu. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania podstawowych danych osobowych, niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i odpowiedzi na zadane pytanie lub rozpatrzenia zgłoszenia. Użytkownik może podać dodatkowo dowolne dane, o ile uzna, że usprawni to kontakt lub obsługę zgłoszenia. Podanie Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych, co jest niezbędne dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności, a także swoich produktów i usług. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przetwarzanie danych na w związku z zamówieniem i wysyłką newslettera
Administrator świadczy drogą elektroniczną usługę newslettera, wysyłanego do osób, które podały w tym celu swój adres e-mail. Podanie danych w postaci adresu e-mail jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • na podstawie zgody Użytkownika w celu informowania o produktach i usługach Administratora oraz kierowania informacji handlowych i prowadzenia w tym zakresie działań marketingowych względem Użytkowników Serwisu za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w tym elektronicznie oraz telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych, co jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, instalowane na urządzeniach Użytkownika korzystającego z Serwisu. Cookies z reguły zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz swój unikalny numer.
W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii, które mogą być używane w czasie korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w ramach Serwisu w celu:
a) dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis, w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają Administratorowi Serwisu zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia poprawę jego zawartości, funkcjonalności i struktury;
c) utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu, dzięki czemu Użytkownik nie musi logować się na każdej podstronie Serwisu;
d) dostarczania Użytkownikowi zindywidualizowanych treści reklamowych.

Cookies serwisowe
Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • cookies zawierające dane wprowadzane przez Użytkownika (identyfikator sesji) w czasie trwania sesji (userinputcookies);
 • cookies uwierzytelniające, które wykorzystywane są do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (authenticationcookies);
 • cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. służące wykrywaniu nadużyć w uwierzytelnianiu (usercentricsecuritycookies);
 • sesyjne cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (multimedia playersessioncookies);
 • trwałe cookies personalizujące interfejs Użytkownika, na czas trwania sesji lub dłużej (userinterfacecustomizationcookies),
 • cookies pozwalające monitorować ruch w Serwisie, tj. służące do analizy danych, w tym cookies:
  • Linkedin Inisght Tag- stosowane w celu badania oglądalności Serwisu oraz analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników i tworzenia w tym zakresie statystyk i raportów,
  • Facebook Pixel – stosowane w celu badania oglądalności Serwisu oraz analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników i tworzenia w tym zakresie statystyk i raportów,
  • Google Analytics – stosowane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika i tworzenia w tym zakresie statystyk i raportów,
  • Google Tag Manager – stosowane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika i tworzenia w tym zakresie statystyk i raportów.

Cookies marketingowe
Administrator może wykorzystywać również pliki cookies do celów marketingowych, w celu kierowania do Użytkowników spersonalizowanych reklam. W tym celu Administrator może przetwarzać informacje przechowywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon). Cookies oraz zebrane za ich pośrednictwem dane mogą być wykorzystane w szczególności w celu promocji produktów i usług Administratora.

Usuwanie plików cookies
W większości przypadków przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza zapisywanie i przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pozostawienie domyślnych ustawień cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Administrator będą przetwarzać informacje zawarte w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Należy pamiętać, że całkowite zablokowanie cookies może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu. Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe Użytkownika. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas korzystania z Serwisu (a po jego zakończeniu przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadkach, gdy podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane w tym poprzez ich anonimizację przez Administratora.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do chwili cofnięcia zgody.
Z uprawnień przysługujących Użytkownikom można korzystać kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail kontakt@socialsellingexperts.pl lub pisemnie na adres Monday Agencja Komunikacji Sp. z o.o. Sp. k. ul. Górskiego 9, 00-033, Warszawa.

PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych dla celów marketingu bezpośredniego. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do momentu cofnięcia zgody. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych należy kontaktować się z Administratorem w sposób opisany powyżej.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom zewnętrznym – dostawcom odpowiedzialnym za obsługę Serwisu oraz systemów informatycznych służących do jego utrzymania, podmiotom, takim jak podwykonawcy, którzy świadczą na rzecz Administratora usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych Użytkowników (np. agencjom marketingowym w zakresie usług marketingowych), podmiotom oraz podmiotom powiązanym z Administratorem w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.
Administrator może także udostępnić Dane osobowe Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach oceny czynników, takich jak: zainteresowania, preferencje, lokalizacja. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wyświetlaniu spersonalizowanych treści i reklam w Serwisie.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco monitoruje ryzyko związane z przetwarzaniem przez nich Danych osobowych Użytkowników po to, aby Dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, chronione za pomocą adekwatnych środków bezpieczeństwa, z zapewnieniem, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
Administrator dba także o to, by jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z nim w związku z prowadzeniem Serwisu gwarantowały stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników na zlecenie Administratora.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail kontak@socialsellingexperts.pl lub pisemnie na adres Monday Agencja Komunikacji sp. z o.o. spk. ul. Górskiego 9, 00-033 Warszawa.