Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kurz is currently closed

Dobrý den!

Jedním ze tří pilířů programu Social Selling Experts je akademie, která obsahuje odborná školení připravená speciálně pro partnery a distributory společnosti Dell Technologies.

Školení byla připravena na základě zkušeností, které vyplynuly přímo z práce obchodních a marketingových oddělení na polském trhu v oboru IT, a také z dlouholeté prodejní praxe. Obsahují soubor doporučení a osvědčených postupů, které odpovídají požadavkům dnešních B2B klientů.

Níže uvedené video vám pomůže seznámit se s programem školení. Díky tomu zjistíte, jak jsme školení navrhli a jak jsou moduly rozděleny.

Na kartě „Vaše školení“ je k dispozici další prezentace školicího programu.

Jsme velmi rádi, že vás můžeme přivítat v programu!

Začínáme

Tým odborníků Social Selling Expert