Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kurz is currently closed

V tomto modulu se naučíte:

  • Co jsou to kampaně na generování leadů a jaké jsou metody generování leadů
  • Jaký obsah by měl být vytvořen pro kampaně na generování leadů a sociální prodej
  • Jak by se mělo přistupovat ke kampani společného webináře
  • Jak by se mělo přistupovat ke společné kampani na generování leadů založené na e-knize
  • Jak by se měl používat profil společnosti pro generování leadů
  • Jaké nástroje může marketing použít k podpoře procesu generování leadů a jakých chyb byste se měli vyvarovat

Shrnutí modulu najdete na kartě „školicí materiály“.