Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kurz is currently closed

V tomto modulu se naučíte:

  • Jaké jsou zdroje leadů v sociálním prodeji
  • Jak přesně se liší prodejní lead od marketingového?
  • Jaké jsou příklady definic a parametrů marketingových a prodejních leadů
  • Jaké prvky by měla obsahovat cesta leadů v organizaci, aby marketingové leady podporovaly prodejce
  • Jak by měl probíhat telefonický rozhovor s marketingovým leadem, aby vedl k dalším krokům v prodejním procesu
  • Jaké kroky by měly být podniknuty s leady, které nejsou připraveny na jednání a projekty